דוד אצרף - אנא (2006)

תמונה של האלבוםתמונה של האלבום
 1. אנא
 2. כמים צמאה נפשי
 3. אש תמיד
 4. שלח
 5. לך אל עולם
 6. חיפשתי
 7. הברכה
 8. ישועות
 9. הכל לטובה
 10. מה לך מלכי
 11. בני לי העלה
 12. הקם זבול לעמך
 13. עליון תנשא