מילות השיר:
שלח יה לעמי אור גנוז שלח
לעמך רם אלי אל תאיר ותזרח
תשועה לי הבא על הרי יבשר
ונשמחה בך אל צח נאדר

לי חי דוד הבא לי
בן ישי לי גלה
רם תקים לי ביתך אלי
ועוד היום לי תראה

שלח נא בן דוד יה אלי
שלח אל נא תרים קרני
שלח יראו העמים
שלח שמך יגדל אל

חיש לי יה אבי בא גואלי
עמך נא בשר כי בא העת

לי חי דוד הבא לי
בן ישי לי גלה
רם תקים לי ביתך אלי
ועוד היום לי תראה

אדון לי אה אדון לי
אין בלעדיך
אעבודך אל תגן לי
יה צורי אה יה צורי
אב ממרום אל תשמע ותענה

אל נעלה אתה
נא לבבי שמח
חיש לי יה אבי בא גואלי
עמך נא בשר כי בא העת

לי חי דוד הבא לי
בן ישי לי גלה
רם תקים לי ביתך אלי
ועוד היום לי תראה

זר חמד יה לביתי החריב והגלני
טוב אבי הראני אזכה בנחמת אל
כימי אז ניסים יה
עשה לעמי יה
לי חדש ימים אלי יה
יה נא לי מהר אל תופיע
חיש לי יה אבי בא גואלי
עמך נא בשר כי בא העת
לי חי דוד הבא לי
בן ישי לי גלה
רם תקים לי ביתך אלי
ועוד היום לי תראה