מילות השיר:
לך אל עולם ארנן ואשיח
סוכת שלום אל פרוס עלי יה

מצפה בכל יום לישועה
לי פתח שערי ישועה
אלי עמך נעזב שנים
החיש אלי לי את אליה

לך אל עולם ארנן ואשיח
סוכת שלום אל פרוס עלי יה

אנא אב כמה לי נסתר
היגל הבט אל תאחר

ובא זמן שלח - יה שלח
אבי ־ יה שלח
אלי שלח חביבי בעוד יום
לך נפשי תודה בכל עידן

מצפה בכל יום לישועה
לי פתח שערי ישועה
אלי עמך נעזב שנים
החיש אלי לי את אליה

לך אל עולם ארנן ואשיח
סוכת שלום אל פרוס עלי יה
אנא אל עילום שוכן מרום
אתה אל רם עושה שלום

לעולמך הבא - רוב שלום
הבא - רוב שלום
רווה שלום חביבי את עולמך
אשמח בבוא שלום אלי

מצפה בכל יום לישועה
לי פתח שערי ישועה
אלי עמך נעזב שנים
החיש אלי לי את אליה

לך אל עולם ארנן ואשיח
סוכת שלום אל פרוס עלי יה