מילות השיר:
אש תמיד יה
תוקד ברוחי לעובדך יה
אש תמיד יה

שמרתי תורתך אלי
שמח אל בעמך דודי
שמחתי בתורה אלי
תורת חיים נתן לי יה

אש תמיד...

אתה יחיד ואין שני
יה נא תאיר נתיבתי
ואנא עבדך אתה אבי
ואל תכלים אלי עבדך

אש תמיד...

ענה רוחי קהלך
קץ גלה
האזן לשוועה וחונני
כפר עווני היום נא לי
ואני לשמך אקשור כתר עטרה

יחיד אתה הושיעה נא
יחיד אתה הצליחה נא (הרוויחה נא)
ואנא עבדך...
אש תמיד...