מילות השיר:
עד שייעלם הרע
הזהר השמר
הנה באה סערה

עד שתשמע תרועה
תתכוון תתחנן
תיכף באה השעה

ותגיד ברוך הבא
יש סובב ויש סיבה ותגיד זה לטובה
זה הכל מאהבה

ער שנתקרב אליו
נתפלל נייחל זה קורה כאן ועכשיו

ער שנתאחד בלב
נשבר נסתדר

בוא נשכח כמה כואב
ותגיד ברוך הבא
יש סבב ויש סיבה
ותגיד זה לטובה זה הכל מאהבה

עד שנתקן הכל
בין אדם לאדם
שוב אלוקים גדול

עד שנטהר בפנים
את ליבנו מעשינו
לא עוד חשבונות קטנים

ותגיד ברוך הבא
יש סבב ויש סיבה
ותגיד זה לטובה
זה הכל מאהבה

עד שייעלם הרע
הזהר השמר הנה באה סערה

עד שתשמע תרועה
תתכוון תתחנן
תיכף באה השעה

ותגיד ברוך הבא
יש סובב ויש סיבה
ותגיד זה לטובה
זה הכל מאהבה