מילות השיר:
יממה עוברת חולף שבוע
הברכה נישאות ותחול קבוע

על ראשנו על ראשכם
האור זרוע

עוד שנים רבות של בריאות ואושר
ותאיר דרכינו אור הבוקר

ובביתנו יהיה שלום ורווח
ממעשנו ניראו פירות לנצח

בא ונדרוש טוב לכל אחינו
וודאי יהיה זה יטובתנו

אם נזכה גם אנו לגבורות נגיע
בשנים האלו לא לשווא נזיע

על בנינו אור טוב
שרק נשפיע

אז נרגיש לבטח מה טוב חלקנו
יבורך הרגע שבו נבראנו

ובביתנו יהיה שלום ורווח
ממעשנו ניראה פירות לנצח

בא ונדרוש טוב לכל אחינו
וודאי יהיה זה לטובתנו

נעלה רק מעלה כמו שהתפללנו
אלוקינו אנא תברך אותנו

ובדרך שנלך
תהיה איתנו

שנרגיש לבטח בסוף הדרך
למרות היגע ברכה נשארת

ובביתנו יהיה שלום ורווח
ממעשנו ניראה פירות לנצח
בא ונדרוש טוב לכל אחינו
וודאי יהיה זה לטובתנו