מילות השיר:
כמים צמאה לך נפשי
עיר ציון פאר תפארתי
שם תמלוך אתה יה אלי
לך נאה לך יאה

אל אדון על כל המעשים
לבי יחשק בית מקדשי
אל אדון על כל ברואים
לך יה אבי תפילתי

אל עליון לך נרנן
אל עליון מלא משאלי

לי יה אבי לי
לי תשור אלי
תחזיר הודי יה ריבוני
תחזיר הודי יה ריבוני למעוני שוב
לי לי יה אבי

כמים צמאה לך נפשי
עיר ציון פאר תפארתי
שם תמלוך אתה יה אלי
לך נאה לך יאה

שאלו שלום
שאלו שלום ירושלים עיר קודשך
שם ישליו
שם ישליו כל אוהביה
מראשית השנה עד אחרית שנה
עיני אלוקי בה
לעמי נא שא יה

לי יה אבי לי
לי תשור אלי
תחזיר הודי יה ריבוני
תחזיר הודי יה ריבוני למעוני שוב
לי לי יה אבי

כמים צמאה לך נפשי
עיר ציון פאר תפארתי
שם תמלוך אתר. יה אלי
לך נאה לך יאה