מילות השיר:
חיפשתי רק את השמחה
אור של שכינה מקור ברכה
בזהירות קם עולה סולם
עוצר ונח מן העולם

השקיפה אלוקי ממעון קדשך
בצל כנפיך אנחנו עמך
עודנו כאן כל כך קטנים
קטני אמונה חסרי אונים

חסרי אונים חסרי אונים
אל מול צרה כבר משתנים

אנא שמע לנו
כי הלב נשבר
מול פני העצב
ישנו מחר

חיפשתי רק דרכי שלום
לרקום חלום בתוך חלום
בזהירות קם יורד סולם
עומד ושר לי אל כולם

השקיפה אלוקי ממעון קדשך
בצל כנפיך אנחנו עמך
עודנו כאן כל כך קטנים
יותר אמונה עם השנים

עם השנים עם השנים
אל מול צרה כבר משתנים

אנא שמע לנו
כי הלב נשבר
מול פני העצב
ישנו מחר