מילות השיר:
אנא לי תן מקדשי יסד נא הקם יה אבי לי חומה ועיר
ואנא לי תן גואלי מהר אל טוב היום לי תביא
מגודלי מחול אל חובי וגאל נא
וקולי נשאתי לך רם הקשב נא
נא נא נא נא אל קרב נא זמן וענה נא
נא נא נא נא ואל היום השפע שוב לעדת יה
ונא חיש נא חיש נא חיש נא לי
גואל היום והראה גודלך לכל נברא
ואתה לי אל גדול ורם

שא לי אלי ודע שמתי בך מבטחי
ליל ויום אנא שמע לתפילה אל רחום

אל ממרום שמע נא רם לשוועת עמך
אל לעמך מחול היגלה נא בהודך
נשא לי ולי לא עזב

חביבי אנא לי שא חביבי אנא חביבי
עד אן תשכח חביבי עמך חביבי
עזרי אתה חביבי (אנא חביבי)

אל רם תשמרני חמול חמול
תשמרני חמול חמול (אהוב אהוב)
תשמרני
רם הבט בי אבי
נא שאני בכנפיך
הענני עדך
קרבני לחוקר (בחסדך)
אל רם...
נא בנה לי בית נאוה
נעלה לך נדבה
אנא אבי אנא אבי העלני
אנא אבי אנא אבי
עיר קודשך נא הראני
אנא אבי לאל אתאב שלח לי גואלי
אל ממרום...

בעת נא בעת נא אל רפא נא
עם נדכה אל אהוב
לי שב בעיני יה בעיני יה בעיני יה
אראנו ימלוך עלי יה
במהרה בעיני יה בעיני יה בעיני יה
במהרה יה מעמלי אנוח
חביבי סלח נא שוב לי שוב
יה חביבי
חביבי עמך כבול יה חביבי
אל רם...
ממך אבי יה אבי
השב לי אלי גואלי
ממך אבי יה אבי
הטב לי אלי גורלי
לעירי שוב לעדתי שוב
בעמי השכן הוד יה אלי

יה גאל עם הוליכו במדבר
לא עזב לעולם שמרן מאבדן הבט
אלי מה עבר עם אל
ובשמך הילל שמחו לעולם

יה אב גואל תנה
וביתך נא בנה יה
ועמך ירנן בה
אל רם...

נעלה,נעלה,נעלה,נעלה,נעלה.

נעלה שם נראה לאדון יה
ולעדה תנה טוב והטב נא

היה לעולם לעדה לעדה
וכתוב עליה אל חיים לעולם
מתי תרד שכינה נקדש שמך בעולם יה
הראה כבודך בעולם יה

אל נעלה נעלה - נעלה נעלה נעלה
אתה אדון יה תשוב להר קודשך
אתה אדון יה אומה תחיינה

יה לי אתה תמלוך בעמך יה
נפשי היום תשמע בשורה יה

אל זנחתי צר היכני היכני היכני
השיג גבולי הצית היכלי היכלי היכלי
אל רם...