גיל עקיביוב - תפילה לעני (2000)

תמונה של האלבוםתמונה של האלבום
  1. תפילה לעני
  2. נוסעים נוסעים
  3. מה טובו
  4. עוד ישמע
  5. באתי לגני
  6. מזמור לתודה
  7. מזמור לדוד
  8. מזמור שיר ליום השבת
המערכת איתרה ביקורת לאלבום זה: אלבומי המופת -תפילה לעני, גיל עקיביוב.