מילות השיר:
תפילה לעני כי יעטוף, ולפני ה' ישפוך שיחו
ה' שמעה תפילתיף ושוועתי אליך תבוא
אל תסתר פניך ממני, ביום צר לי הטה אלי אוזנך
ביום אקרא - מהר ענני
כי כלו בעשן ימי, ועצמותי כמוקד ניחרו
הוכה כעשב וייבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי.

אל תסתר..