מילות השיר:
מזמור שיר ליום שבת טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות
צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה שתולים בבית ה' בחצרות אלוקינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר ה' צורי ולא עולתה בו