מילות השיר:
מה טובו אהליך יעקב, משכנותיך ישראל
ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך
ואני תפילתי לך ה' עת רצון, אלוקים ברוב חסדך ענני באמת ישעך