מילות השיר:
באתי לגני אחותי כלה אריתי מורי עם בשמי
אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי
אכלו רעים שתו ושכרו דודים אני ישנה וליבי ער
קול דודי דופק פתחי לי אחותי רעייתי