מילות השיר:
ליל שימורים שהיה הקב"ה שומר ומצפה לו לקיים הבטחתו להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לה' הוא הלילה שאמר לאברהם, בלילה הזה אני גואל את בניך.