מילות השיר:
ומקבלין דין מן דין ואמרין קדיש
קדיש בשמי מרומא עילאה בית שכינתיה
קדיש על ארעא עובד גבורתיה
קדיש לעלם ולעלמי עלמיא. ה׳ צבאות
מליא כל ארעא

קדיש געהייליגט איבעראל
קדיש לעלם אויף אלעמאל
קדיש ווי מ׳גייט ביסטו דא
ה׳ צבאות מליא כל ארעא