מילות השיר:
זכור אהבתנו וחיבתנו והשב שכינתך לבית קדשינו

והחזר להשתעשע בנו כימי קדם כי קשה פרידתך ממנו

דיין נאטשאפט דיין ליבשאפט, ברענג צוריק ווי פריער
ווייל מיר בענקן זיך טאטע נאך דיר