מילות השיר:
לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, מרא מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחלה, לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.