דודי קאליש ושלומי גרטנר - עשרה

מקור: חיים אלתר פנט, לחן: ר' שלמה קאליש ודודי קאליש, ז'אנר: לא צויין.

נמצא באלבום: דוד ושלמה.

yosittt | יום ראשון כ"א 'אדר ב התשע"ד, 23-03-2014 בשעה 20:17צפיות: 2451.
דודי קאליש
דודי קאליש
מילות השיר:
איין שיינעם טאג האט דאס פאסירט,
אלע זענען געווען שאקירט,
ווען די קיסר האט געטוהן באשליסן,
צעהן פון די תנאים זאל מען איינשליסן.
געטראפן האט ער אן ענטפער פאר די
גזירה,
אז די שבטים זענען געווען צעהן,
און זייער ברידער פארקויפט פאר ביי
גייער,
וועט ער די צעהן שטראפן פאר דעם.
ווי נאר די שמיעה פון די גזירה גייט,
פרידן אויף טרויער זיך בייט,
אויך ר’ ישמעאל האט אין הימל
געהערט,
די גזירה וועט נישט ווערן צישטערט
געווארן איז דאן א קריגעריי,
זיין צווייטער קיינער איז נישט גרייט,
האט די קיסר מיט א גורל געקליבן,
און די הייליגע ר’ שמעון איז די ערשטע
געבליבן.
א ציטער האט יעדעם באנומען ווען ר’
שמעון,
שטרעקט אויס די האלז גרייט צו גיין,
די כהן גדול ר’ ישמעאל האט עם
ארומגענומען,
און אויסגעבראכן אין א געוויין.
די רשע’ס געפיל האט דאס נישט
בארירט,
אויך די הויט וואס ר’ ישמעאל באצירט,
געשינדן האט ער ביז די פלאץ פון
תפילין,
זיין שריי האט די ערד געטוהן טימלין.
ווי יטער די הארץ א קלאפ פארפאסט,
די וועג ווייזער וואס אויפן דור אויף
פאסט,
ר’ עקיבא די גרויסע תנא,
געשלעפט אינדערמיטן האבן די זעלנער.
ווער קען פארטראגן דאס בליקן ווי זיי
קעמען,
ר’ עקיבא מיט קאמערען פון שטאל,
דאך ר’ עקיבא מיט שמחה האט
אויסגעריפן,
הויעך און קלאר שמע ישראל.
די תלמידים האבן דאס נישט געקענט צו
זעהן,
איז דא דען א גבול צו דעם,
האט ר’ עקיבא זיי געגעבן פארשטיין,
זיין ווילן פון מקדש שם צו זיין.
ר’ חנניא אין א תורה איינגעהילט,
מיט נאסע וואל פארברענט די היץ
געקילט,
ר’ חצפית די טייטשער זיין בלוט
פארגאסן,
און ר’ אלעזר בן שמוע מיט שפיזן
געשטאכן.
אויך ר’ חנינא און ר’ ישבב הסופר,
האבן זיי פון אונז צוגענומען,
ר’ יהודה בן דמה און ר’ יהודה בן בבא,
אזוי שוידערליך אומגעקומען.
גאט האסט באשאפן דיין וועלט מיט דין,
אבער רחמים איז א שיתוף דערין,
די דין האט זיין טייל שוין גענומען פון
דיר,
יעצט מיט רחמים דיין וועלטעלע פיר.
הערות על השיר:
גיטרות: אבי סינגולדה
קלידים ופסנתר: דודי קאליש
קלידים בשיר “מאמע” “אוי אם”: יענקי לנדאו
קלידים בשיר “שפיל”: שמוליק ברגר
שירה: דודי קאליש
שירה: שלוימי גרטנר
עיבוד: דודי קאליש
טכנאי הקלטה: דניאל
אולפן: גל קול בע”מ
טכנאי מיקס: אייל דפנה
מילים: חיים אלתר פנט
קולות ומקהלה:
ישראל מאיר שוויד ודודי קאליש

לחנים:
דודי קאליש והבן
מושי קאליש והרב
אחי הגדול בחכמה
ובשנים ר’ שלמה
קאליש, אשר החזיר
רבבות בתשובה
שלמה לבורא עולם
עם השירים והלחנים
היפים שיצר..

עוד באתר: