דודי קאליש - דוד ושלמה (2014)

תמונה של האלבוםתמונה של האלבום
 1. פאטעטא (בדואט עם שלומי גרטנר)
 2. שפכי (בדואט עם שלומי גרטנר)
 3. בענקעניש (בדואט עם שלומי גרטנר)
 4. מאמע (בדואט עם שלומי גרטנר)
 5. אוי אם (בדואט עם שלומי גרטנר)
 6. לעכטל (בדואט עם שלומי גרטנר)
 7. טענצל (בדואט עם שלומי גרטנר)
 8. תשובה (בדואט עם שלומי גרטנר)
 9. דאנקען (בדואט עם שלומי גרטנר)
 10. שפיל (בדואט עם שלומי גרטנר)
 11. עשרה (בדואט עם שלומי גרטנר)