מילות השיר:
היי שובב את נודדת - באת באת לעולם
היי מה את זוכרת - יש יש לך עוד זמן

לב לב מטוטלת - פעם פעם אחר פעם
שוב שוב מבולבלת - חי פתע נרדם

היי יש לך עוד לעשות שנחשב
פה פה בעולם

שוב שוב את נרגשת - לב פרא
מי מה את פוגשת - איי בטח לא סתם

דם דם יזע ודמעות לא לשווא
ב-טח כבר גם זה נכתב

ולפעמים כשהשכל נרדם
והרגש שוב ער וקיים
אז לפחדים אין שום גוף ומשקל
והאור מבצבץ לי מעל לי מעל
בשמחה אסתכל ואפעל

שיר שרתי לרוח - צליל לא מכוון
לא באנו לנוח - ואין אני נרגן

איך איך להשאיר סימן במרחב
כא-ן כאן ועכשיו