מילות השיר:
עתה חופת עננים, ממחרת יום דין
לך אלי, תפילתי, שמע קולי.

כל העולם תפילה. לדין, למחילה.
ימטיר מטר. תרד טיפה- לברכה.

ירדו חיים בזו העת לעולם
גשמים על ארץ טובה
תפילת חתן היא רצויה.
אהובה.

ראה כולם נקבצו. בשיר, לך, אל צור.
בעננים, כנף רננים בברכה

תרצה הדר תפילתם. ושיח רינתם.
שעה מתקם וניחוחם- באגודה.

ירדו חיים בזו העת לעולם
גשמים על ארץ טובה
תפילת חתן היא רצויה.
אהובה.

נצהל בכל שבעה. שמחת חתן וכלה
הקם סוכה הנפולה-
לגאולה.

ירדו חיים בזו העת לעולם
גשמים על ארץ טובה
תפילת חתן היא רצויה.
אהובה.

עתה חופת עננים, ממחרת יום דין
לך אלי, תפילתי, שמע קולי.