מילות השיר:
השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל