מילות השיר:
אדם יסודו מעפר
וסופו לעפר
בנפשו יביא את לחמו*2

משול חרס הנשבר
כחציר יבש
וכציץ נובל
כצל עובר
וכעמן כלה
וכרוח נושבת
וכאבק פורח
וכחלום יעוף

אדם יסודו מעפר
וסופו לעפר
בנפשו יביא את לחמו*2

משול לחרס הנשבר
כחציר יבש
וכציץ נובל
כצל עובר
וכענן כלה
וכרוח נושבת
וכאבק פורח
וכחלום יעוף *3

אדם יסודו מעפר.