מילות השיר:
מרחוק שומע קול מהדהד כשיר תפילה
תפילת ילדה תמימה מתוך הנשמה
עמוק בתוך ליבה איש גם לא ידע
אימרי לי רק ילדה ביתי שלי האהובה

ספרי גלי מה בליבך איך אדע את סודותיך
אבא פה בשבילך ואלוקים שומע תפילותיך

פזמון:
שמור רק שמור תשמור לי עלי
שמור רק שמור הסר כל דמעה מעינה


מרחוק שומע קול, מהדהד כשיר תפילה
תפילת ילדה תמימה, מתוך הנשמה
עמוק בתוך ליבה, איש גם לא ידע
אימרי לי רק ילדה, ביתי שלי האהובה

ספרי גלי מה בליבך איך אדע את סודותיך
אבא פה בשבילך ואלוקים שומע תפילותיך
ספרי גלי מה בליבך איך אדע את סודותיך
אבא פה בשבילך ואלוקים