מילות השיר:
מה טובו אהליך יעקב
משכנתיך ישראל

ואני ברוב חסדך
אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך