מילות השיר:
אלפיים שנה אני נודד
מחפש את הארץ אותה אני אוהב
כל יום מחדש הלב נשבר
כל יום מחדש אולי מחר
מתי הגאולה

אני מאמין באמונה שלימה
בביאת המשיח בארץ ישראל של אהבה
בכל יום שיגיע הנה הנה זה בא
אהבת ישראל בנשמה

כל בוקר ציון אליך אני מתפלל
לא ינום לא ישן שומר ישראל
כל יום מחדש אני אוהב
כל יום מחדש עם כל הלב
שלום על ישראל