מילות השיר:
אל גינת אגוז ירדתי
לראות באיבי הנחל
ירדתי לראות הפרחה הגפן
הנצו הרימונים
שובי שובי השולמית
שובי שובי ונחזה בך
מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים