מילות השיר:
צלילים סגורים
צלילים פתוחים
צלילים באים לי מרחוק,
באים לי מהרוך,
מהבתוך של הבתוך של הבתוך...
מהבפנים צלילים מתגלגלים...
אוצר מתנת חינם.
צלילים פשוטים
צלילים סגולים
צלילים עולים בי ויורדים,
צלולים כמי מעיינות,
זורמים מהגוונים המשתנים
שבארץ הפלאות...
רק השם הטוב יודע
כמה טמון שם,
כמה צפון שם ומבקש...
מתגעגע... כמה מתגעגע...
אין סוף לאין סוף, לאין סוף...
מושל בכל הקיים והנרקם והנפעם
ברצותך יבואו, ברצותך ירדו
וינבעו בי לעולם
מהיכלך הנעלם...
רק לבכות ולהודות,
רק לבכות ולהודות
לשומע התפילות...
שומע תפילות...