מילות השיר:
שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבעת ועד אנטיפרס וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה