מילות השיר:
שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים הקב"ה

בואי בשלום עטרת בעלה
גם ברינה ובצהלה
תוך אמוני עם סגולה
בואי כלה בואי כלה
לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה

דוד מלך ישראל חי וקיים
סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל אמן