מילות השיר:
מול קהל גדול ולפניך אלוקים
מודה אני לך על מעשיך
בראת לי הכל בראת לי עולם
כל מה שיש לי בזכותך קיים
נושא עיני אליך למרומים
שלח נא ברכתך הו אלוקים

ברכני ותן לי כח
לדעת להבליג וגם לסלוח
עשה שלעולם לא אפול לא אמעד
ושיותר לא אשאר לבד

מול קהל גדול ולפניך אלוקים
מודה אני לך על מעשיך
נתת לי הכל נתת בי חיים
את כל האושר בצחוקם של ילדים
נושא עיני אליך למרומים
שלח נא ברכתך הו אלוקים

ברכני ותן לי כח..