מילות השיר:
יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זכרונינו ופקדונינו וזכרון אבותינו וזכרון משיח בן דוד עבדך וזכרון ירושלים עיר קדשך וזכרון כל עמך בית ישראל לפניך לטובה לחן לחסד ולרחמים.