מילות השיר:
העולם כולו מעגלים
אין שפיץ לאן שלא הולכים
ויש אנשים שמחים בעולם
ישנם עצובים אך לא כולם
ולי בפנים יש ים של דמעות
פורצות רוצות להיתגלות
שנים חוטא לעצמי ואז שואל
איך את נפשי אני גואל

אנא אלוקים
משוך לי חוט של חסד לפני
אלך לי בתמים
כל שער יפתח אז מעיני

אלוקים שלי אתה מעל תהיה איתי
שלא אטעה גם אם כוחי חדל
ממני
אלוקים שלי בבקשה עוד מתחנן
תהיה איתי בכוונת הלב בשתי ידיי

כן זה הסיפור של העולם
אחד נופל מחר הוא קם
שאלתי איך הוא עשה את זה
אמרו לי התפלל מושלם
כך היה בזמן החכמים
את אלוקים היו שואלים
כשיבוא יום גאולה לעולם
לאן ישובו אז כולם

אנא אלוקים אני רק מבקש זאת משאלה
רואה רק ערפל אז תן לי להתחיל מהתחלה
אלוקים שלי אתה מעל תהיה איתי
שלא אטעה גם אם כוחי חדל ממני
אלוקים שלי בבקשה עוד מתחנן
תהיה איתי בכוונת הלב בשתי ידיי