מילות השיר:
אלקי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תדם, נפשי כעפר לכל תהיה
פתח לבי בתורתך, ואחרי מצותיך

תרדוף נפשי...