מילות השיר:
אתה נותן לי את הכח ללכת
כשמעמל הדרך עייפתי
אתה מניע את ידי
ומאיר את שתי עיני
לרקום לי חלומות שאהבתי.

אתה נותן לי את הכח ללכת
וצידה לדרך הכנתי
ואקח אותך איתי
לא יכול כאן לבדי
ותפילה לך לחשתי

פזמון:
תן לי את הכח
גם אם השמש לא תזרח פיתאום
תן לי לא לשכוח
שאתה מאיר לי את היום.

אתה נותן לי את הכח ללכת
לאן אלך לא ידעתי
אתה נוגע ואוהב
אני מרגיש אותך בלב
ומרפא כל מה שכאבתי

פזמון...