מילות השיר:
אבא את הכל לי נתת
עטוף במתנה
כתוב בספרים שאין טוב ממך
לא יהיה ולא היה.
אבא את הכל לי נתת
עטוף במתנה
וגם אם יש דברים שלקחת
לא אשאל על מה

פזמון:
לעשות נחת רוח
נחת רוח אליך
אחבר לך מילים
ואכתוב גם מנגינה
יש מקום בלב שאיש אינו נוגע
יש מקום בלב שהוא שייך לך!

חיפשתי בכל העולם
לומר לך תודה
שאלתי עוברים ושבים
איה מקום כבודך?!
חיפשתי בכל השווקים
לקנות לי מעט נחמה
ואיש חכם מכר לי
תפילה אחת קטנה

פזמון...