מילות השיר:
תנא דבי אליהו כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא