מילות השיר:
ויזכו לבנות בית נאמן בישראל
לדורות ישרים מבורכים ולבנין עדי עד