מילות השיר:
כשראיתי אותך לראשונה
כשנפשי את נפשך פגשה
בתוכי ידעתי שאת תהיי אישתי

איש עזב אביו ואימו
ודבק באישתו
והיו לבשר אחד
בליבנו אהבה
רק אלוקים יודע מה קרה
נשמתנו עכשיו נשמה טהורה
נשמתנו עכשיו נשמה קדושה

בליבנו זיו שכינה
חקוקה היא בזר של ברכה
נשמתנו עכשיו נשמה טהורה
נשמתנו עכשיו נשמה קדושה

אישתך כגפן פורייה
וכתר לראשה
איש ואישה וקרה נשמת האדם

זו הזכות שנפלה בחלקי
אישה שגם זו לצידי
היא אישה יראת השם
תתלה בליבנו אהבה
רק אלוקים יודע מה קרה
נשמתנו עכשיו נשמה טהורה
נשמתנו עכשיו נשמה קדושה