מילות השיר:
הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו