מילות השיר:
רבי מאיר אומר
כל העוסק בתורה לשמה
זוכה לדברים הרבה

ולא עוד אלא
שכל העולם כולו
כדאי הוא לו