מילות השיר:
מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר
בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובב ינחני במעגליצדק למען שמו גם כי אלך בגיא צלמוות
לא אירא רע כי אתה עימדי שבטך ומשענתך המה ינחמוני תערוך לפני שולחן נגד צוררי
דישנתה בשמן ראשי רוויה אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית ה' לאורך ימים