מילות השיר:
תנא דבי רבי ישמעאל: אלמלי לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים
פעם אחת בחודש, דיים.