מילות השיר:
ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה
כאשר דיברת
ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם
וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין