מילות השיר:
הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל

לעולם לא נתייאש
בוטחים בקב"ה
אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר