מילות השיר:
כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים
ומתפלל עם הציבור,
מעלה אני עליו כאילו פדאני לי
ולבני מבין אומות העולם.