מילות השיר:
בוחן כליות ולב גלוי וידוע לפניך
שאני רוצה לעבוד אותך
הנני עבד לעם קדוש על אדמת הקודש
אני מחויבת לפעול עימך
כל תפילותיי כל דמעותי נטפו על זה הסלע
לגאולת עמך בניך ונחלתך