דודי קנאפלער - מיין חלום

מקור: שלומי רוזנברג, לחן: ישי לפידות, ז'אנר: לא צויין.

נמצא באלבום: מיין חלום.

yosittt | יום חמישי כ"ו כסלו התשע"ח, 14-12-2017 בשעה 13:45צפיות: 2050.
דודי קנאפלער
דודי קנאפלער
מילות השיר:
פון די גאנצע גארער וועלט
פאר איך צו דיר
אין א ווייטן קליין געצעלט
עס חלומ'ט זיך, דיר
דאס הארץ ביי מיר, א קלאפ פארפעלט
פון יעדן פלאץ דיר אויסדערוועלט
די ביסט אזוי ווייט
אבער נאנט צו מיר..

ס׳גיסן טרערן הונדערטער, יארן אויף דיר
דאס בין איך דיין פארלוירן קינד,
עס בענקט זיך מיר
דאס הארץ ביי מיר, א קלאפ פארפעלט
פון יעדן פלאץ דיר אויסדערוועלט
אזוי ווייט און ווייט און ווייט
אבער נאנט צו דיר..

פזמון: מיין חלום איז צו זיין אין ירושלים
אין דיין הייליג לאנד דיין תורה, זיין מקיים
א הימל לויטער ריין
אזוי פיל הארץ אין יעדן שטיין
מיין חלום איז צו זיין אין ירושלים

אוי מיין חלום איז לעבן - ירושלים
אוי מיין חלום דאס ביזטו - ירושלים
הערות על השיר:
לחן: ישי לפידות.
עיבוד: יובל סטופל.
מילים ביידיש: שלומי רוזנברג..

עוד באתר: