הרב יוסף משה כהנא וזאנוויל וויינברגר - ליבער היים

מקור: ל. מאסקאוויטש, לחן: ר’ יו”ט ערליך ז”ל, ז'אנר: לא צויין.

נמצא באלבום: א אידישע מאמע.

yosittt | יום חמישי ח' כסלו התשע"ז, 08-12-2016 בשעה 22:54צפיות: 2426.
הרב יוסף משה כהנא
הרב יוסף משה כהנא
מילות השיר:
א בנין עס שטייט ,
פון ציגל און פון ליים ,
און דורך די יארן ,
געווארן אונזער היים.
געווען איז עס ערשט ,
בלויזע ווענט פון שטיין ,
געקומען טאטע מאמע ,
געמאכט דערפון א היים.

פזמון:
היים אונזער היים,
עס ווארעמט די נשמה,
היים ליבער היים,
אן ארט פון נחמה.

היים הארציג היים,
אויפן שויס פון טאטע מאמע,
א אידישע היים,
אונזער שטובעלע....

אין קעכל ביי אונז ,
איז אלעמאל ווארעם ,
די מאמע ביים פלאם ,
קאכט זיך א געקעכטס.
ביים שבת’דיגן טיש ,
ווי מלכות’דיגע הארן ,
דער טאטע מיט די ברודערלעך ,
זינגען מיט א ברען.

היים אונזער היים ,
די ווינקלען טוען שמייכלען ,
היים ליבער היים ,
ווי פיל טוט זי פארציילן ,
היים הארציג היים ,
טויזנטער געפילן ,
א אידישע היים ,
אונזער שטובעלע....

שטייט זיך א וויגל ,
פון העלצעלעך געמאכט ,
אהין און צוריק ,
וויגט זי אין די נאכט.

זינגט זיך א ליד ,
און בעט זיך שטיל א תחינה ,
אן ערליכע שטוב ,
רוהען זאל די שכינה.

פזמון...

פון פענסטער עס רוישט ,
א טומל, א גערודער ,
עס לעבט און עס לאכט ,
א גרויסע שיינע וועלט.
מיר דארפן נישט מער ,
ווי שוועסטערלעך און ברודער ,
אונזער גרעסטע פארמעגן ,
דא אין אונזער שוועל.

פזמון...
הערות על השיר:
סולן: זאנוויל וויינברגר.
סולן ילד: ישעי’ פערענץ.
מקהלת ילדים: MK Studio..

עוד באתר: